پروژه های خاتمه یافته


پروژه های خاتمه یافته

جم - طاهری و بهسازی طاهری چاه کوتاه
خوزی - عسلویه
پل نودشه
ساماندهی بزرگراه آزادگان
بهسازی بزرگراه آهنگ
کنارگذر پاکدشت
فیروزآباد - جم - عسلویه
کمربندی منطقه ویژه
سیرجان - بندرعباس
دلوار - رستمی
اهرم - برازجان
ریز - دوراهک
پل بهرامجرد
رفسنجان - سرچشمه - خاتون آباد
راه آهن اصفهان ازنا قطعه اول قسمت دوم مرحله دوم
پل تقاطع بلوار عدالت و بلوار
مطالعات پلهای زیرگذر و روگذر تقاطع غیرهمسطح سه راهی سنقر بیستون   و پل بیستون
قرارداد بهسازی معابر
مطالعات مرحله اول و دوم تونل شماره 1 مسیر نودشه
مطالعات مهر به عسلویه از طریق اخند
مطالعات تعمیر و لایروبی پل موند
مطالعات تعمیر و لایروبی پل کلل
مطالعات سعدآباد - دالکی
مطالعات قسمتی از خمین - شازند
قرارداد امامقلی - کپکان
قرارداد بهسازی اهواز - اندیمشک
قرارداد تونلهای تفرش - گیان
حذف گردنه نقره کمر
بهسازی اهواز - ملاثانی
بهسازی و چهار خطه قزوین - آوج
چهارخطه دانسفهان - بوئین زهرا
سه خطه قزوین - لوشان
مطالعات پل تمبی
راه باراجین بجای قزوین
قرارداد مطالعات راه راه نیروگاه
قرارداد مطالعات ازنا - قاقان
قرارداد مطالعات حسین آباد - راین
قرارداد مطالعات قزوین - الموت
ویار - سپارده
انار - شمش
مطالعات تقاطع شرقی
مطالعات تقاطع غربی
مطالعات تونل دوم نودشه
قرارداد افغانستان ابلاغیه به شماره قرارداد 1982/82/الف تاریخ   82/7/27
قرارداد مطالعات محور اهواز - حمیدیه - سوسنگرد
قرارداد مسیر تفرش - نقره کمر
قرارداد مطالعات جاده کشوری بوشهر - بندرعباس
قرارداد مطالعات پل شهداء - شلمچه
مرحله اول و مطالعات مرحله دوم ورودی تونل و شش تونل اول راه نودشه   به وراء
بهسازی جوانرود - ثلاث - باباجانی
کمربندی مهران
راه های فرعی ایلام
بهسازی دزفول - شوش
مطالعات پل بزرگ روی کانال محور صفی آباد - حمید آباد 700+2
بهسازی هرات - کرخ
مطالعات پل روگذر همت
قرارداد بهسازی سلطانیه - قیدار و کمربندی قیدار
مطالعات مرحله دوم پیست لاستیک بارز
مطالعات مامونیه - رحیم آباد
مطالعات سیاه منصور و پلهای شوش - صفی آباد - دزفول
قرارداد مطالعات مهر - اخند
قرارداد مطالعات تاکستان - زنجان - میانه
قرارداد مطالعات رستم آباد - بم - کرمان
قراداد مطالعات پل زیار
قرارداد مطالعات پل یافت
قرارداد مطالعات انار - شهر بابک
قرارداد قطعه اول رازقان
مقاوم سازی پل های زاینده رود
تقاطع های غیرهمسطح هفت تپه
قرارداد قطعه دوم رازقان
مطالعات مقدماتی آزادراه سیرجان - اصفهان
مطالعات پل سه دهانه 11 متری آوچ - آبگرم
مطالعات پل جورزق و راههای طرفین
مطالعات بهسازی آزادراه تهران - ساوه
مطالعات مرحله دوم پالایشگاه پارسیان اخند
مطالعات بهسازی نوع د - الف (شیراز - خرامه)
مطالعات و طراحی بزرگراه گاوبندی - عسلویه
مطالعات امکان سنجی امین ارتباط ریلی یا جاده ای بین مناطق 1 و 2
طراحی و جانمائی علائم
مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه کنارگذر غربی قطعه یک
مطالعات آغار - هنگام تا جاده فیروزکوه
مطالعات فاز 2 پل بهستان
مطالعات مرحله 1 و 2 پروژه جاده اصلی محور آغاجری تا پل چم نظامی
مطالعه و طراحی احداث پل روگذر تقاطع صدف
مطالعاه و طراحی ایمن سازی محور چاههای عنبل حدفاصل مسجد سلیمان و   عنبل
مطالعه و طراحی تعریض خیابان اصلی باغ ملی تا میدان شهدای نفت
راه دسترسی به بازارچه موسیان
مطالعات بهسازی مسیر جیرفت - بافت
مطالعات مرحله اول اتصالات کمربندی شهر ری به کمربندی دوم وزارت   راه (میثم - جانبازان)
مطالعات پل زیرگذر پرندک
مطالعات خط دوم محور بم - رستم آباد
مطالعه و طراحی تقاطع غیرهمسطح محور دزفول - شوش (چهاراه آوج)
مطالعات تقاطع سجاس یا محور سلطانیه - قیدار
مطالعات تقاطع ابتدای کمربندی قیدار با محور سلطانیه - قیدار
مطالعات مراحل اول و دوم پروژه جاده اصلی محور آغاجاری تا پل نظامی   (الحاقیه)
قرارداد مطالعات مرحله دوم پل کانال مارد
پروژه مطالعات مطالعات میخ کوبی راههای روستائی سیرجان - تقاطع   همسطح جوادیه
مطالعات بهسازی مسیر نوع (د - ب) و پل و تونل محور اهرم - فراشبند
مطالعات ساماندهی و رفع نقص حادثه خیز پلیس راههای استان
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور کرمان - بم - رستم آباد
مطالعات تقاطع های محور سلطانیه و قیدار
بهسازی روکش آسفالت راههای فرعی جیرفت و کهنوج
مطالعات بهسازی د-الف محور دزفول - شوش و شهید منتظری - صفی آباد
مطالعات مرحله اول و دوم محور بزبازبندو
مطالعات تقاطع غیرهمسطح محور قیر
مطالعات بهسازی (د-ب) مسیر میدان سپاه تا پل راه آهن
احداث محور هفت جوی به میدان امام حسین شهر قدس
الحاقیه شماره 3 آغاجاری پل چم نظامی
مطالعات نقشه برداری تقاطعهای محور سلطانیه - قیدار
مطالعات مقدماتی محور جیرفت - بافت - سیرجان
مطالعات بهسازی مرحله اول و دوم محور فسا - جهرم - قیر نوع (هـ)
مطالعات پل ها رودخانه اخند و خوز نایبند
تهیه اسناد فراخوان مدیریت راهبردی کارخانه آسفالت شهرداری و   روسازی معابر شهری کرج
مطالعات مرحله اول و دوم محور ارسنجان - کره ای - مزایجان - بوانات
مطالعات پل حله - مجری بوشهر
مطالعات توجیهی محور چهار خطه کردن محور جیرفت - بافت - سیرجان
مطالعات پل ورودی حمیدیه
مطالعات بهسازی نوع 5 جاده مزار شهدا، به سوسنگرد و هویزه
مطالعات پلهای کیلومتر 664+35 و 668+43 محور ساحلی بوشهر - شیف -   گناوه
مطالعات تقاطعها و پلهای محور چیتگر - شهریار
خدمات مدیریت طرح آزادراه کنارگذر قائمشهر - ساری
مطالعات و طراحی آزادراه مراغه - هشترود
قرارداد راه روستائی محور میرزا کوچک خان راه جنت رودبار - تمل
قرارداد مطالعات مرحله دوم پلهای بزرگ فسا - داراب
قرارداد مطالعات پایه و فاز 1 و 2 قطعه سه متروی تهران - پاکدشت -   گرمسار
قرارداد مطالعات تقاطع کیلومتر 200+9 محور جم - طاهری
قرارداد مطالعات تقاطعهای غیرهمسطح کیلومتر صفر - شش کیلومتر   ابتدای فیروزآباد - جم
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم رمپ های راستگرد تقاطع غیرهمسطح   صالحی و گنج افروز
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم محور خان زنیان - قلات
قطعه 1 فیروزآباد - جم
قطعه 2 فیروزآباد - جم
قطعه 6/الف و ب و ج فیروزآباد جم
قطعه 7 فیروزآباد - جم
چاه عینی - گله دار قطعه 1 و 3
انار - رفسنجان قطعه 1 و 2
شیراز - فسا قطعه 2 
اهرم - فراشبند قطعه 1 و 2
منطقه ویژه قطعه 1
منطقه ویژه قطعه 2
منطقه ویژه قطعه 3
لکه گیری خیابان های شهر تهران 
 مشهد - قوچان
انجیر تنگه
پل بهرامجرد
چاه عینی - گله دار قطعه 2
قطعه سوم فیروزآباد - جم
صحنه - کرمانشاه کمربندی کنگاور
بردسیر - بافت
پل نودشه 
نظارت بر مشخصات فنی خدمات راهداری
نظارت بر فهرست بهای راهداری
سیرجان - بندرعباس
کیسکان - بزنجان
خورموج - کنگان
قائمیه - بابامیدان
تفرش - گیان
قزوین - لوشان
نظارت اهواز - اندیمشک
اهواز - ملاثانی - مسجد سلیمان
انار - شمش
دزفول - شوش
قرارداد نظارت صحنه - کنگاور
نظارت بر اجرای تونل نودشه
نظارت عالیه تقاطع غربی منطقه ویژه 
نظارت عالیه تقاطع شرقی منطقه ویژه 
نظارت بهرامجرد - نگار
نظارت سعد آباد - دالکی
نظارت ریز - دو راهک
نظارت بر پلهای سواره رو تهران
نظارت بر اهواز - حمیدیه - سوسنگرد
نظارت بر کمربندی اهرم برازجان و محور برازجان
نظارت شمس - دهج کرمان
نظارت پل شهداء - مارد - شلمچه
نظارت تونل نقره کمر استان مرکزی
نظارت باقیمانده منطقه ویژه و تقاطع های غیر همسطح
نظارت قطعه 4 فیروزآباد - جم دفتر منطقه
نظارت همت
نظارت انار - شهر بابک
نظارت بزبازبندو
نظارت روگذر جاده اختر
نظارت بر ساماندهی ورودی بافت
نظارت بر برج مقام
نظارت بر محور مهر - اخند
نظارت بر اجرای عملیات میدان تست لاستیک کرمان 
نظارت بر اجرای سلطانیه
نظارت بر اجرای آسفالت ساوه - همدان
نظارت بر اجرای آوج - آبگرم
نظارت بر اجرای رازقان - غرق آباد
نظارت محور شیراز - سپیدان
نظارت محور شیراز - آباده 
نظارت بر محور مهر - اخند
نظارت کرمان - ماهان
محمدآباد - زهک
انار- شهر بابک
نظارت پارسیان به طرف اخند
نظارت شهرداری تهران لکه گبری و درزگیری
نظارت بزرگراه همت حدفاصل پل کن تا جاده سولقان
نظارت عالیه و کارگاهی تقاطع سه راهی جم - طاهری
نظارت کارگاهی پروژه راه های دسترسی مجموعه یادمان 
نظارت باند دوم بم - رستم آباد
نظارت باند دوم محور ماهان - سه راهی راین
نظارت براجرای عملیات محور شیراز - خرامه
نظارت بر احداث پل پاسارگاد
نظارت بر عملیات بهسازی محور داراب - قلاتویه ق 2
نظارت عالیه زیرگذر و محوطه سازی پای برج مجموعه یادمان
نظارت عالیه الحاقیه تونل و راه دسترسی
نظارت کارگاهی تکمیلی پروژه ماهان - سه راهی راین
نظارت کارگاهی پروژه بهسازی و روکش آسفالت جیرفت - بافت قطعه 1
نظارت عالیه و کارگاهی بر کلیه عملیات آسفالتی زون 5
نظارت کارگاهی پروژه قطعه 1 بزرگراه پارسیان
نظارت بر عملیات اجرایی قطعات چهارگانه محور بزبازبندو
نظارت بر ادامه عملیات روکش آسفالت محور شیراز - سپیدان 
نظارت بر تکمیل عملیات محور مهر - اخند
نظارت بر عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تهران
اجرای عملیات آسفالتی در سطوح آسفالت خیابان ها و بزرگراه ها
قرارداد نظارت کارگاهی علیه بر پروژه لامرد - اشکنان
انجام خدمات مدیر طرح در پروژه کنارگذر غربی کرمان (قطعه دوم)
نظارت کارگاهی کنارگذر جنوب غربی کرمان (قطعه دوم)
نظارت بر عملیات اجرائی 6 کیلومتر ابتدایی محور فیروزآباد - جم و   تقاطع های غیر همسطح
طرح و ساخت پروژه جاده های ارتباطی میادین نفتی آزادگان، جفیر،   یادآوران
ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی عالیه) احداث قطعه   دوم جاده مارد و کانال مارد
پروژه بهسازی و روکش آسفالت جیرفت - بافت (قطعه اول)
قرارداد نظارت عالیه زیرگذر و محوطه سازی پای برج مجموعه یادمان
قرارداد نظارت عالیه الحاقیه تونل و راه دسترسی
انجام خدمات مدیریت طرح ( پروژه کنارگذر غربی کرمان (قطعه دوم))
نظارت کارگاهی عملیات راهسازی باند دوم محور بم - رستم آباد
نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح سجاس
نظارت باند دوم قطعه دوم محور سروستان - فسا
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های سوسنگرد - هویزه - بستان
نظارت نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی رستوران و زیرگذر جنوبی   و الحاقیه
نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محورهای استان و رفع نقاط حادثه   خیز استان 
نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات محوطه سازی برج
بازگشایی محور زهکان - فاریاب + احداث و تکمیل راههای روستایی   منطقه جنوب (نظارت کارگاهی)
نظارت کارگاهی کنارگذر جنوب غربی کرمان (قطعه دوم)
نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح قدس
نظارت بر احداث زیرگذر خاور شهر
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های معابر شهرستان اهواز 
نظارت کارگاهی چهارخطه کردن جیرفت - بافت - سیرجان
نظارت خدمات کارگاهی پروژه بهسازی محور جفتان - نوبران و پل   طریزآباد
الف: انجام خدمات کنترل کیفی و نظارت بر تولید در محل کارخانه های   آسفالت  ب: حمل و پخش آسفالت
پروژه بهسازی محور بندرعباس - سیرجان (قطعه 1)
پروژه بهسازی محور بندرعباس - سیرجان (قطعه 2)
نظارت بر عملیات اجرائی شش خطه کردن محور چیتگر - شهریار
نظارت احداث باند دوم محور داراب - فسا (جلیلیان) (فسا)
بهسازی و روکش آسفالت محور جیرفت - بافت (قطعه 1)
نظارت بر عملیات اجرائی محور خورموج - کنگان
نظارت بر عملیات اجرائی قطعات 7 و 8 و 9 محور دیر - بوشهر
نظارت بر عملیات اجرائی پل نایبند
نظارت بر عملیات اجرایی پل رودخانه حله
نظارت بر عملیات اجرایی پل رودخانه محمدی
نظارت بر ادامه عملیات بهسازی قطعه دوم محور بندرعباس - سیرجان
ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای تولید و حمل مصالح   سنگی و آسفالت کارخانه جات 6، 7، 9
نظارت کارگاهی احداث باند دوم جیرفت - بافت - سیرجان بهسازی و روکش   آسفالت جیرفت - بافت - سیرجان
نظارت کارگاهی چهارخطه کردن جیرفت - بافت - سیرجان
بهسازی محور بندرعباس سیرجان (قطعه 1و2 ) - عالیه و کارگاهی
نظارت بهسازی محور سروستان - مزایجان و سوریان - جعفرآباد
ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای تولید و حمل مصالح   سنگی و آسفالت کارخانجات